Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 374
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Canesten Kombi emätinpuikko + emulsiovoide SPC 2024-01-19

PL

Itsehoito

Canesten Soft Kombi 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2024-05-28

PL

Resepti

Capecitabin Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Koanaa 150 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Orion 150 mg 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caprelsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caprilon 500 mg tabletti SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Captomin 12.5 mg tabletti SPC 2001-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carbaglu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko SPC 2023-05-18

PL

Resepti

Carbetocin_Aguettant 100 mikrog-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-06-08

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit SPC 2017-06-29

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fairmed 12,5 mg-50 mg, 10 mg-100 mg, 25 mg-100 mg, 25 mg-250 mg tabletit SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Orifarm 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2024-05-10.docx Uusi

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Orion 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2023-09-04

PL

Itsehoito

Carbo Medicinalis 200 mg kapseli, kova SPC 2023-07-17

PL

Itsehoito

Carbo Medicinalis 250 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Itsehoito

Carbomix rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-06-22

PL

Resepti

Carboplatin Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-02-14

PL

Resepti

Carboplatin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-01-06

PL

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2023-09-04

PL

Resepti

Cardiol 12.5 mg, 25 mg tabletti SPC 2023-05-05

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Caredin 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-10-05

PL

Resepti

Caredin 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-10-05

PL

Resepti

Carmustine Accord 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-05-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >