Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carbaglu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit SPC 2017-06-29

PL

Itsehoito

Carbo Medicinalis 200 mg kapseli SPC 2014-04-22

PL

Itsehoito

Carbo Medicinalis 250 mg tabletti SPC 2020-10-28

PL

Itsehoito

Carbomix rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Carbomix rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2020-11-09.docx

PL

Resepti

Carboplatin Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Carboplatin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2020-06-25

PL

Resepti

Cardiol 12.5 mg, 25 mg tabletti SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Cardizem retard 90 mg, 120 mg, 180 mg depottabletti SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caredin 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caredin 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Carmustine 100 mg, kuiva-aine ja liuotin SPC 2019-07-18.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli, kova SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Carvedilol Orion 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-15

PL

Resepti

Carvedilol Stada 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29.doc

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-29.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caspofungin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-06-01 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >