Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 352
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2019-10-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cirrus 5 mg-120 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Cisatracurium Accordpharma 2 mg - ml, 5 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2021-08-31

PL

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2020-06-18

PL

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg-ml, 500 mg-ml injektioneste SPC 2014-01-15

PL

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Cisplatin Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Citalopram Vitabalans 20, 40 mg tabletti SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste SPC 2014-12-03

PL

Itsehoito

CitraFleet jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Clamycinstad 250 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clamycinstad 500 mg tabletti SPC 2003-05-12

PL

Resepti

Clariscan 0.5 mmol/ml injektioneste, liuos, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku, SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Clarithromycin Hexal (ent. Clarithromycin Gea) 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-02

PL

Resepti

Clarium 200 mg depotkapseli, kova SPC 2021-03-19

PL

Resepti

Clastec 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Clastec 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti/itsehoito

Cleari 0.12 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg-ml injektioneste, liuos - infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-10-20 Uusi

PL

Resepti

Clindamycin MIP (ent. Clindamycin Chephasaar) 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-19

PL

Resepti

Clindamycin MIP (ent. Clindamycin Chephasaar) 150 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2014-04-30

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg kapseli, kova SPC 2016-01-07

PL

Resepti

Clindamycin Orion 150 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2021-09-01 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >