Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 530
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Movicol Ready to Take oraaliliuos, annospussi SPC 2021-05-11 Uusi

PL

Itsehoito

Moviprep Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-03-17

PL

Itsehoito

Moviprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-03-17

PL

Itsehoito

Moxalole jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Mutaflor enterokapseli, kova SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Mutaflor oraalisuspensio SPC 2021-02-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myalepta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myozyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysimba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naglazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Neuramin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-12-08

PL

Itsehoito

Neurobion Forte tabletti SPC 2020-03-31

PL

Itsehoito

Neuromax Forte tabletti SPC 2014-06-12

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Nexium 40 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2019-12-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexium Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nitisinone MDK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nityr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoMix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoNorm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoRapid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nystatin Orifarm 100 000 IU-ml oraalisuspensio SPC 2019-11-28

PL

Resepti

Nystimex 100 000 IU-ml oraalisuspensio SPC 2021-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ocaliva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oleo D3 14 400 IU-ml tipat, liuos SPC 2021-05-14 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2020-08-10

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2021-04-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >