Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 530
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forxiga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosaprepitant Accord 150 mg infuusiokuiva-aine SPC 2018-09-13

PL

Resepti

Fultium 10000 IU-ml tipat, liuos SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Fultium 20000 IU kapseli, pehmeä SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Fultium 25000 IU oraaliliuos SPC 2020-11-02

PL

Resepti

Fultium 2740 IU-ml tipat, liuos SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Fultium 3200 IU kapseli, pehmeä SPC 2020-11-02

PL

Itsehoito

Fultium 400 IU kapseli SPC 2018-12-17

PL

Resepti

Fultium 800 IU kapseli, pehmeä SPC 2020-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galafold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Galieve 500-213-325 mg oraalisuspensio SPC 2020-05-12

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio SPC 2021-03-16

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio, annospussi SPC 2021-02-16

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-02-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galvus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix (ent. Lansoprazole ratiopharm) 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-03-15

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2018-10-24

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2014-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Givlaari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glidipion (ent. Pioglitazone Actavis Group) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glimepirid Krka 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti SPC 2019-07-05

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glubrava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02 Uusi

PL

Resepti

Glucophage 500 mg tabletti SPC 2020-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glustin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glycopyrronium Martindale 200 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-03-14

PL

Resepti

Glykopyrroniumbromidi Accord 200 mikrog-ml injektioneste SPC 2018-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Granisetron Baxter (ent. Granisetron Claris) 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >