Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 528
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cortiment 9 mg depottabletti SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova PL 2020-10-28 clean.docx

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-02-18 Uusi

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-02-18 Uusi

PL

Itsehoito

Creon 20 000, 35 000 enterokapseli, kova SPC 2021-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cufence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2020-10-14

PL

Itsehoito

Cuplaton 300 mg-ml tipat, emulsio SPC 2020-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cytotec 0,2 mg tabletti SPC 2020-09-14

PL

Resepti/itsehoito

D-Calsor 500 mg-10 mikrog (400 IU), 500 mg-20 mikrog(800IU) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Deca-Durabolin 50 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Detremin 800 IU-tippa tipat, liuos SPC 2020-03-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dificlir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diformin Retard 500 mg, 750 mg ja 1 g depottabletti SPC 2017-01-03

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli, kova SPC 2020-09-30.docx

PL

Itsehoito

Disflatyl 40 mg purutabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Disflatyl 40 mg-ml tipat emulsio SPC 2020-09-16.docx

PL

Itsehoito

Disflatyl 40 mg-ml tipat SPC 2017-06-12

PL

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti SPC 2018-07-11

PL

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Divisun 800 IU tabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Dropizol 10 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol 13.8 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-09-22

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol Junior 6.9 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-09-14

PL

Itsehoito

Duphalac 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-04-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >