Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 530
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lanvone 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2020-09-30

PL

Itsehoito

Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-07

PL

Itsehoito

Laxido jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-07

PL

Itsehoito

Laxoberon 2.5 mg kapseli SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Laxoberon 7,5 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-04-27.doc Uusi

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat SPC 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levemir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-10-19

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-11-30

PL

Resepti

Linagliptin STADA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Liprolog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Litalgin 1 g - 10 mg peräpuikko SPC 2021-03-23 Uusi

PL

Resepti

Litalgin 500 mg - 5 mg tabletti SPC 2021-03-23 Uusi

PL

Resepti

Litalgin 500 mg-ml + 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-23 Uusi

PL

Itsehoito

Longin kirsikka 3 mg-ml sumute suuonteloon, liuos SPC 2020-01-08

PL

Itsehoito

Lopacut 2 mg tabletti SPC 2019-08-15

PL

Itsehoito

Lopex 2 mg kapseli SPC 2020-04-06

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-15

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2020-09-24.doc

PL

Resepti

Losec Mups 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2021-02-17

PL

Resepti

Losec Mups 40 mg enterotabletti SPC 2021-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyumjev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyxumia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Magnesiamaito 82,5 mg/ml oraalisuspensio SPC 2020-11-30.doc

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-07-19

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg rakeet SPC 2020-11-24

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-08-28

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-08-28

PL

Itsehoito

Malvitona oraaliliuos SPC 2021-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >