Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 530
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pentasa 500 mg depottabletti SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Pepcid 10 mg tabletti SPC 2018-10-26

PL

Itsehoito

Pepcid Duo 10-165-800 mg purutabletti SPC 2019-05-02

PL

Itsehoito

Pepcid Duo purutabletti SPC 2020-11-30.doc

PL

Itsehoito

Pepelia enterokapseli, pehmeä SPC 2020-07-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pheburane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Phosphoral 24,4 g-10,8 g oraaliliuos SPC 2020-11-24

PL

Resepti/itsehoito

Picoprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-04-20

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Itsehoito

Picorion 7,5 mg-ml tipat, liuos SPC 2020-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-03-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prandin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2021-01-19

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg kapseli, kova SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2021-04-01

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2020-06-25

PL

Resepti

Primperan 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procysbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protaphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prucalopride Stada 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-12

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-10-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Qtern - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rabeprazol Krka 10, 20 mg enterotabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Ranitidin Mylan 150 mg tabletti SPC 2019-09-25

PL

Resepti/itsehoito

Ranixal 150 mg poretabletti SPC 2019-11-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >