Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 530
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abasaglar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Acidal 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actraphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Actrapid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Acuver 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Adursal 150 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2020-10-22.docx

PL

Resepti

Adursal 150 mg tabletti SPC 2018-05-30

PL

Itsehoito

Aftab 25 mikrog bukkaalitabletti SPC 2017-05-04

PL

Itsehoito

Agiocur rakeet SPC 2021-02-05

PL

Itsehoito

Agiolax rakeet SPC 2021-01-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Akynzeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldurazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alfacalcidol Orifarm kapseli SPC 2016-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alli (ent. Orlistat GSK) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aloxi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amaryl 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-10-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amglidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ammonaps - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 1 g tabletti SPC 2020-08-22

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 200 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apidra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aprepitant Stada 80 mg, 125 mg, 125 mg+80 mg kapseli SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Asacol 1 g peräpuikko SPC 2021-02-17 Uusi

PL

Resepti

Asacol 1 g peräruiske SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Asacol 1600 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-06-07 Uusi

PL

Resepti

Asacol 400 mg enterotabletti SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Asacol 500 mg peräpuikko SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Asacol 800 mg enterotabletti SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Ascorbic acid Pascoe 150 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-09-30

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >