Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 530
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2012-06-11

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2020-10-01

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2021-02-22

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-01

PL

Resepti

Hidrasec 100 mg kapseli SPC 2017-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humalog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Humulin NPH KwikPen 100 IU-ml injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä SPC 2020-06-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icandra (ent. Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Novartis) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Imocur 2 mg kapseli, kova SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti SPC 2019-08-20

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Itsehoito

Imodium Plus 2 mg-125 mg tabletti SPC 2021-04-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incresync - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Inside Brus 150 mg poretabletti SPC 2019-11-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulatard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin aspart Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin lispro Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insuman - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invokana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivemend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jalra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Janumet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Januvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jardiance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Jekovit D3 2440 IU-ml tipat, liuos SPC 2020-10-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jentadueto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  |  Seuraavat 30   >