Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 385
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Plasmalyte Glucos 50mg-ml infuusioneste, liuos PL 2021-11-17

SPC

Resepti

Plasmalyte infuusioneste, liuos PL 2023-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plavix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Plendil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti PL 2024-02-15 Uusi

SPC

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten PL 2023-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plerixafor Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Plerixafor Seacross 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-11-07

SPC

Resepti

Plerixafor Viatris 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-12-06

SPC

Resepti

Plerixafor Vivanta 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-06-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pluvicto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2023-05-05

SPC

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, injektiopullo PL 2022-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Polivy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pomalidomid Avansor 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg kapseli, kova PL 2024-06-19 Uusi

SPC

Resepti

Pomalidomide Sandoz 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, kapseli, kova PL 2024-06-24 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pombiliti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ponvory - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti PL 2022-08-29

SPC

Resepti

Posaconazole STADA 40 mg-ml oraalisuspensio PL 2023-05-12

SPC

Resepti

Postafen 25 mg tabletti PL 2022-05-31

SPC

Itsehoito

Postafen 25 mg tabletti PL OTC 2022-05-31

SPC

Itsehoito

Postinor 1.5 mg tabletti PL 2020-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >