Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Paracetamol B.Braun 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-07-01

SPC

Resepti

Paracetamol Baxter 10 mg-ml Infuusioneste PL 2022-10-19

SPC

Resepti

Paracetamol Baxter viaflo 10 mg-ml infuusioneste PL 2022-05-09

SPC

Resepti

Paracetamol Codramol 500 mg tabletti PL 2023-05-05

SPC

Resepti

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg-ml infuusioneste PL 2020-12-07

SPC

Resepti

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg-ml infuusioneste PL 2020-12-07.doc

SPC

Itsehoito

Paracetamol Krka 1000 mg tabletti OTC PL 2022-04-13

SPC

Resepti

Paracetamol Krka 1000 mg tabletti Rx PL 2022-06-14

SPC

Itsehoito

Paracetamol Krka 500 mg tabletti OTC PL 2022-04-13

SPC

Resepti

Paracetamol Krka 500 mg tabletti Rx PL 2022-06-14

SPC

Resepti

Paracetamol Panpharma 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2017-04-24

SPC

Resepti

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti PL OTC 2022-11-11

SPC

Resepti

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti PL Rx 2022-11-11

SPC

Itsehoito

Paracetamol Teva 1000 mg tabletti PL OTC 2022-09-01

SPC

Resepti

Paracetamol Teva 1000 mg tabletti PL Rx 2022-09-01

SPC

Itsehoito

Paracetamol Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2022-09-01

SPC

Resepti

Paracetamol Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL Rx 2022-09-01

SPC

Itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti PL OTC 2022-11-30

SPC

Resepti

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti PL Rx 2022-10-01

SPC

Itsehoito

Paramax 500 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2022-07-07

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti PL 2022-05-09

SPC

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti PL OTC 2022-05-09

SPC

Resepti

Paramax Forte 1000 mg tabletti PL 2022-05-10

SPC

Itsehoito

Paramax Forte 1000 mg tabletti PL OTC 2022-05-10

SPC

Itsehoito

Paramax Junior 250 mg tabletti PL 2022-05-10

SPC

Itsehoito

Paramax Rap 500 mg tabletti OTC PL 2022-05-10

SPC

Resepti

Paramax Rap 500 mg tabletti PL 2022-05-10

SPC

Resepti

Paramax-cod 500 mg-30 mg tabletti PL 2022-05-10

SPC

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2023-08-17

SPC

Resepti

Paricalcitol Alternova 1 mikrog, 2 mikrog kapseli, pehmeä PL 2023-11-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >