Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Perindopril Krka 4 mg tabletti PL 2021-09-15

SPC

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti PL 2021-09-15

SPC

Resepti

Perindopril Orion 4 mg, 8 mg tabletti PL 2022-12-01

SPC

Resepti

Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti PL 2023-05-24

SPC

Resepti

Perindopril Ratiopharm 8 mg tabletti PL 2023-05-24

SPC

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4 mg-5 mg, 4 mg-10 mg, 8 mg-5 mg, 8 mg-10 mg tabletti PL 2024-04-04

SPC

Resepti

Perindopril-Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti PL 2022-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Perjeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste PL 2019-04-09

SPC

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-08-01

SPC

Resepti

Permethrin Morningside 50 mg-g emulsiovoide PL OTC 2023-04-06

SPC

Resepti

Permethrin Morningside 50 mg-g emulsiovoide PL Rx 2023-04-06

SPC

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-11-10

SPC

Resepti

Perusliuos-K infuusioneste, liuos PL 2024-02-05

SPC

Resepti

Perxine 50 mg-ml emulsiovoide OTC PL 2024-01-22

SPC

Resepti

Perxine 50 mg-ml emulsiovoide Rx PL 2024-01-22

SPC

Resepti

Pethidine Macure 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-09

SPC

Resepti

Pevisone 1 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide PL 2024-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Peyona - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pheburane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Phelinun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Phesgo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Phosphoral 24,4 g-10,8 g oraaliliuos PL 2022-05-10

SPC

Resepti

Phoxilium 1.2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste PL 2023-03-20

SPC

Resepti

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaaalidialyysineste PL 2022-12-15

SPC

Resepti

Physioneal 35 Glucose Clear-Flex 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaalidialyysineste PL 2021-10-20

SPC

Resepti

Physioneal 40 Glucose 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaaalidialyysineste PL 2022-11-11

SPC

Resepti

Physioneal 40 Glucose Clear-Flex 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2021-10-20

SPC

Resepti

Physiotens 0,2 mg, 0,4 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Picato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >