Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 361 - 370 kokonaismäärästä 370
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio PL 2018-08-10

SPC

Resepti

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog, 200 mikrog, 400 mikrog inhalaatiojauhe PL 2017-05-10

SPC

Resepti

Pulmonox AWO 0.1 prosenttia, lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2022-01-31

SPC

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten, valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2022-06-03

SPC

Resepti

Pulmozyme 1 mg-ml sumutinliuos PL 2021-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Puregon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Purimmun 50 mg tabletti PL 2022-05-06

SPC

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty PL 2022-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pylobactell - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pyrvin 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-04-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13