Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti PL 2022-12-12

SPC

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pausanol 0,1 mg-g emätinemulsiovoide PL 2022-04-01

SPC

Resepti

Pausanol emätinpuikko PL 2022-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Paxlovid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pazopanib STADA 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-11

SPC

Resepti

Pazopanib Zentiva 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-06 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pedippi 2 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten PL 2024-02-28

SPC

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2024-03-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedmarqsi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2021-08-18

SPC

Itsehoito

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2021-08-18

SPC

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2021-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemazyre - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Baxter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed EVER Pharma 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Hexal 25 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed KRKA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Norameda 100 mg, 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-11-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >