Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 371
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Carmustine Accordpharma 50 mg, 300 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-05-10

PL

Resepti

Carmustine Macure 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carmustine Waymade 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli, kova SPC 2022-11-15

PL

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-08-11

PL

Resepti

Carvedilol Orion 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-09

PL

Resepti

Carvedilol STADA 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-10-02

PL

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-01-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Casgevy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2024-02-29 Uusi

PL

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin STADA 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Caspofungin STADA 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-07-01

PL

Resepti

Caspofungin Tillomed 50 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Caspofungin Tillomed 70 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-08-23

PL

Resepti

Caspofungin Viatris 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-09-20

PL

Resepti

Caspofungin Viatris 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2023-09-20

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti SPC 2023-04-17

PL

Resepti

Catapresan 150 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Catiolanze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caverject Dual 10 mikrog, 20 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2020-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cayston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cefazolin MIP Pharma 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-11-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >