Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 347
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Coxiloc 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällystetty SPC 2017-07-14

PL

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg tabletti SPC 2019-02-05

PL

Resepti

Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti SPC 2019-02-05

Itsehoito

Crataegus tipat SPC 2017-01-17

PL

Itsehoito

Creon 10 000 enterokapseli SPC 2017-11-16

PL

Itsehoito

Creon 20 000 enterokapseli SPC 2018-09-12

PL

Itsehoito

Creon 25 000 enterokapseli SPC 2017-11-16

PL

Itsehoito

Creon 35 000 enterokapseli SPC 2018-09-12

PL

Itsehoito

Creon 40 000 enterokapseli SPC 2017-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cresemba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Crestor 5, 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Crinone 8 prosenttia emätingeeli SPC 2015-01-29

PL

Resepti

Crispin Uro 200 mg tabletti SPC 2002-08-26

PL

Resepti

Crispin Uro 400 mg tabletti SPC 2002-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crixivan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Crusia 100 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crysvita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cubicin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Cuplaton 100 mg kapseli SPC 2017-02-22

PL

Itsehoito

Cuplaton 300 mg-ml tipat SPC 2016-02-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprior - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cuprymina - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Curbisal kapseli, pehmeä SPC 2016-04-26

PL

Resepti

Curosurf 80 mg-ml instillaatiosuspensio hengitysteihin SPC 2017-04-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >