Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 348
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Confidex 250, 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2017-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Constella - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Controloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copaxone 20 mg-ml injektioneste SPC 2017-01-23

PL

Resepti

Copaxone 40mgml SPC 2017-04-03

PL

Resepti

Coprenessa 4mg_1,25 mg tabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Coprenessa 8 mg-2,5 mg tabletti SPC 2017-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corbilta (ent. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cordarone 100, 200 mg tabletti SPC 2017-02-20

PL

Resepti

Cordarone 50 mg-ml injektioneste SPC 2017-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corlentor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Cornina Hansaplast laastari SPC 2016-12-02

PL

Itsehoito

Corsodyl 1 prosenttinen geeli suuonteloon SPC 2017-01-25

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml liuos suuonteloon SPC 2016-06-10

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml sumute suuonteloon SPC 2016-06-10

PL

Resepti

Cortiment 9 mg depottabletti SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Corvert 87 mikrog/ml infuusioneste SPC 2011-06-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cosentyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2018-06-11

PL

Resepti

Cosopt 20mg-ml + 5mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2017-12-08

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Cosyrel 10 mg - 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5 mg - 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

PL

Resepti

Cosyrel 5mg - 5mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cotellic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cotrim infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2017-02-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >