Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 343
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Codesan Comp oraaliliuos SPC 2019-07-01

PL

Itsehoito

Codetabs imeskelytabletti SPC 2018-04-17

PL

Resepti

Cofact injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Cohemin Depot 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-06-30.doc Uusi

PL

Itsehoito

Coldrex tabletti SPC 2018-04-09

PL

Resepti

Colifoam 100mg-annos rektaalivaahto SPC 2017-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Colobreathe - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Colonmint enterokapseli, pehmeä SPC 2019-09-19

PL

Itsehoito

Colonsoft jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-07

PL

Itsehoito

Colonsteril jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-07

PL

Itsehoito

Colpermin enterokapseli SPC 2017-12-27

PL

Resepti

Colrefuz 500 mikrog tabletti SPC 2020-02-03

PL

Resepti

Combigan silmätipat SPC 2015-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Combivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cometriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Competact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Conbriza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti 2020-05-15 Uusi

PL

Resepti

Condyline 5 mg-ml liuos iholle SPC 2015-04-17

PL

Resepti

Confidex 250, 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2020-09-09.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Constella - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Controloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copaxone 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >