Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 343
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clindoxyl geeli SPC 2014-10-22

PL

Resepti

Clinimix N17G35E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G15E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G20E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

ClinOleic 200 mg-ml infuusioneste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Cliovelle 1 mg-0.5 mg tabletti SPC 2018-12-14

PL

Resepti

Clobaderm 05 mg-g voide SPC 2015-01-26.doc

PL

Resepti

Clobex 500 mikrog-g shampoo SPC 2019-08-16

PL

Resepti

Clofarabine Avansor 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2017-07-06

PL

Resepti

Clofarabine Koanaa 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-17.doc

PL

Resepti

Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Apotex (ent. Clopidogrel Mylan Pharma) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka d.d. (ent. Zopya) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel TAD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Zentiva (ent. Clopidogrel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidrion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Clotam 200 mg tabletti SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Cloxacillin Stragen 1 g, 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-07-02

PL

Resepti

Clozapine Accord 25,100 ja 200 mg tabletti SPC 2018-11-05

PL

Resepti

Cluvot 250 IU, 1250 IU injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coagadex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CoAprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cocillana oraalineste SPC 2019-06-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >