Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 348
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholestagel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cholib - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Chondroitin Sulphate Rovi (ent. Kondroitin SRS) 400 mg kapseli SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Chromium Cr-51-EDTA 3.7 MBq-ml injektioneste SPC 2016-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cialis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ciambra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cilest 28 tabletti SPC 2018-12-21

PL

Resepti

Cilest tabletti SPC 2018-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimzia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Resepti

Cinacalcet Accord 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Cinacalcet Aristo 30mg,60mg,90mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinacalcet Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cinacalcet Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-18

PL

Resepti

Cinacalcet ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-04

PL

Resepti

Cinacalcet Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinqaero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinryze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat SPC 2018-06-21

PL

Resepti

Cipralex 5, 10, 15, 20 mg tabletti SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Ciprofloxacin Hospira 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2014-04-17

PL

Resepti

Ciprofloxacin Krka 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Ciprofloxacin Orion (ent. Siprion) 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-11

PL

Resepti

Ciprofloxacin Ratiopharm 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-21

PL

Resepti

Ciprofloxacin Villerton 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-05-27

PL

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2016-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cirrus 5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-08-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >