Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 348 kokonaismäärästä 348
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cuvitru 200 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyanokit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cyclogest 400 mg emätinpuikko SPC 2019-07-05.docx

PL

Resepti

Cycloterol 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe SPC 2016-07-01

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti SPC 2018-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cymbalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cymevene 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Cypretyl 2 mg_35 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2018-12-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyramza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadrops - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2013-06-10

PL

Resepti

Cytarabine Accord 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Cytarabine Accord Healthcare 20 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos SPC 2018-09-11

PL

Resepti

Cytarabine Pfizer 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Cytarabine Stada 20 mg-ml injektioneste, 100 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2017-03-23

PL

Resepti

Cytotec 0.2 mg tabletti SPC 2018-05-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12