Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 273
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Betnovat 1 mg-g voide ja emulsiovoide SPC 2018-05-29

PL

Resepti

Betnovat 1 mg-ml liuos iholle SPC 2018-12-05

PL

Resepti

Betnovat Scalp 1 mg-ml liuos iholle SPC 2017-09-05

PL

Resepti

Betoptic 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio kerta-annospakkaus SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2017-01-31

PL

Resepti

Bevacomb 5mg-80mg, 5mg-160mg, 10mg-160mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bevespi Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bexsero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Bicain 2.5 mg-ml, 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-02-15

PL

Resepti

Bicain Pond Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-11-04

PL

Resepti

Bicain Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-11-04

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-18

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-18

PL

Resepti

BicaNova 1.5 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

BicaNova 2.3 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

BicaNova 4.25 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

BicaVera 1.5 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Bicavera 1.5 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2017-01-30.docx

PL

Resepti

BicaVera 2.3 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Bicavera 2.3 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2017-01-30.docx

PL

Resepti

BicaVera 4.25 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Bicavera 4.25 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste SPC 2017-01-30.docx

PL

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti SPC 2011-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biktarvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >