Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 273
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bridatec 40 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bridion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brilique - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brimica Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brineura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Brinzolamide Sandoz 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2017-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Briviact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bronchitol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Itsehoito

Bronwel imeskelytabletti SPC 2015-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bucort 0.1 pros emulsiovoide SPC 2017-07-04

PL

Resepti

Budenofalk 2 mg-annos rektaalivaahto SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Budenofalk 3 mg enterokapseli SPC 2018-11-08

PL

Resepti

Budenofalk 9 mg enterorakeet SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Budesonid Easyhaler 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-03-31

PL

Resepti

Budesonide Stada 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.25 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2019-06-03

PL

Resepti

Budesonide Teva 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2017-04-11

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 160 mikrog - 4 5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 320 mikrog - 9 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Bufomix Easyhaler 80 mikrog - 4.5 mikrog - inhalaatio inhalaatiojauhe SPC 2017-12-12

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2019-08-15 Uusi

PL

Resepti

Bupivacaine Accord 2,5 mg-ml, 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-03-14.doc

PL

Resepti

Buprefarm 5, 10, 15, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bupremyl 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2018-05-14

PL

Resepti

Buprenorphine Glenmark 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti, depotlaastari SPC 2019-02-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >