Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 259
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bosentan Accord 62,5 mg 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-26.doc

PL

Resepti

Bosentan Actavis 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Bosentan Cipla 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-05-31

PL

Resepti

Bosentan Orion 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-05

PL

Resepti

Bosentan ratiopharm 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-02

PL

Resepti

Bosentan Sandoz 62.5 mg, 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bosulif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Botox 50, 100, 200 Allergan-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Braftovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Braltus 10 mikrog-vapautunut annos inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2016-07-01

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalkalvo SPC 2015-01-27

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalikalvo SPC 2018-11-22 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bretaris Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml infuusioneste liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Brevibloc 10mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-20

PL

Resepti

Bricanyl Turbuhaler 0.25, 0.5 mg-annos inhalaatiojauhe SPC 2017-06-14 Uusi

PL

Resepti

Bridatec 40 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-10-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bridion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brilique - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brimica Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brinavess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brineura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brintellix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Brinzolamide ratiopharm 10 mg-ml SPC 2015-04-07

PL

Resepti

Brinzolamide Sandoz 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2017-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Briviact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bronchitol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Itsehoito

Bronwel imeskelytabletti SPC 2015-03-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buccolam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bucort 0.1 pros emulsiovoide SPC 2017-07-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >