Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 259
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bioclavid 80-11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-09-19

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biopoin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Biotisan 2.5 mg tabletti SPC 2015-06-12

PL

Resepti

Biphozyl hemodialyysi- / hemofiltraationeste SPC 2018-04-24

PL

Itsehoito

BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-22

PL

Resepti

Biquetan 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2018-07-04 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BiResp Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Bisolaclar 600 mg poretabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg liukeneva tabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg oraaliliuos, annospussi SPC 2016-10-26

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Bisolvon Strong 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Bisoproact 2.5, 5 ja 10 mg tabletti SPC 2013-08-22

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-08-09.doc

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 10 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 5 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-06-14

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 5 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-06-14

PL

Resepti

Bisoprolol comp ratiopharm 5 mg/12.5 mg ja 10 mg/25 mg tabletti SPC 2016-08-16

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti SPC 2017-01-09

PL

Resepti

Bisoprolol Orion 2.5 mg 5 mg 10mg tabletti SPC 2015-09-30

PL

Resepti

Bisoprolol Ratiopharm 2.5 mg SPC 2016-03-10

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2014-06-26

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz (ent. Sandobiso) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2016-09-02

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-01

PL

Resepti

Bisoprolol Vitabalans (ent. Bisprotin) 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2015-08-21

PL

Resepti

Bivalirudin Accord 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio_infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-08-30

PL

Resepti

Bivalirudin Reig Jofre 250 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos SPC 2016-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >