Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 263
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bimatoprost-Timolol Stada 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-06-10 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Binocrit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Binosto 70 mg poretabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Bio-E-Vitamin 350 mg kapseli SPC 2015-06-18

PL

Resepti

Bioclavid 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Bioclavid 80-11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-03-05

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biopoin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Biphozyl hemodialyysi- / hemofiltraationeste SPC 2018-04-24

PL

Itsehoito

BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-08-22

PL

Resepti

Biquetan 50, 150, 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BiResp Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Bisolaclar 600 mg poretabletti SPC 2019-08-30

PL

Itsehoito

Bisolvon 0,8 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-28

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg liukeneva tabletti SPC 2020-05-28

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg oraaliliuos, annospussi SPC 2016-10-26

PL

Itsehoito

Bisolvon 8 mg tabletti SPC 2020-05-28

PL

Itsehoito

Bisolvon Strong 1.6 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-28

PL

Resepti

Bisoproact 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-08-07 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 10 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol ACTAVIS (ent. Bisoprolol Pliva) 5 mg tabletti SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 10 mg-25 mg tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Avansor 5 mg-12.5 mg tabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Bisoprolol Comp Ratiopharm 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-09 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Orion 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 2.5 mg tabletti SPC 2020-08-03 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >