Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 348
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TECVAYLI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Teglutik 5 mg-ml oraalisuspensio PL 2023-01-16

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2023-07-10

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2023-07-10

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2023-07-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tegsedi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tekcis 2-50 GBq radionuklidigeneraattori, PL 2023-12-29

SPC

Resepti

Tektrotyd 20 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2016-07-25.doc

Itsehoito

Telfast 120 mg tabletti OTC PL 2021-07-01

Resepti

Telfast 120 mg tabletti PL 2021-07-01

SPC

Itsehoito

Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2023-10-03

SPC

Resepti

Telfast 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2023-10-03

Resepti

Telfast 180 mg tabletti PL 2021-09-30

SPC

Resepti

Telfast 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-07-15

SPC

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-09-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti PL 2023-08-30

SPC

Resepti

Telmisartan Ratiopharm 40 mg, 80 mg tabletti PL 2023-11-13

SPC

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg tabletti PL 2021-08-06

SPC

Resepti

Telmisartan Stada 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti PL 2022-03-23

SPC

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg, 80 mg-12.5 mg, 80 mg-25 mg tabletti PL 2022-03-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telzir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Temesta 1 mg tabletti PL 2023-03-16

SPC

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti PL 2022-10-10

SPC

Resepti

Temgesic 0.3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temodal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temomedac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Temozolomid ratiopharm 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg ja 250 mg kapseli, kova PL 2022-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >