Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 331 - 348 kokonaismäärästä 348
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Truxima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trydonis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tsoledronihappo Hameln 4mg-5ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tsoledronihappo Medac (ent. Zoledronic acid medac) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tubilysin 300 mg tabletti PL 2024-04-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TUKYSA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twinrix Adult - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twinrix Paediatric - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twynsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tybost - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tyenne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tygacil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Typhim VI 25 mikrog - 0.5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2020-09-17

SPC

Resepti

Tyrazol 5 mg tabletti PL 2019-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tyruko - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tysabri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tyverb - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12