Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 323
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tolvon 10 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-12-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tookad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Topalkan purutabletti PIL 97-11-07

SPC

Resepti

Topimax 15 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2021-11-15

SPC

Resepti

Topimax 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Topiramat Accord 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-21

SPC

Resepti

Topiramat Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-09-12 Uusi

SPC

Resepti

Topiramat ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg kapseli, kova PL 2022-06-08

SPC

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-06-08

SPC

Resepti

Topogyne 400 mikrogrammaa, tabletti PL 2021-12-07

SPC

Resepti

Topotecan Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-05-12

SPC

Resepti

Topotecan Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Topotecan Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Toradol 30 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-12-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Torisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli PL 2020-04-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg, 100 mg kapseli PL 2021-06-18

SPC

Resepti

Tramadol Krka 100 mg, 150 mg, 200 mg, depottabletti PL 2022-01-14

SPC

Resepti

Tramadol Paracetamol 37.5 mg-325 mg poretabletti PL 2023-01-25 Uusi

SPC

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti PL 2021-12-02

SPC

Resepti

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletti PL 2022-03-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >