Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 310
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Transiderm Nitro 5 mg-24 tuntia, 10 mg-24 tuntia depotlaastarit PL 2020-10-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Translarna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trasylol 10 000 KIU-ml injektio- ja infuusioneste, liuos PL 2020-06-30.doc

SPC

Itsehoito

Travahex 0.5 mg-ml liuos iholle PL 2021-06-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat liuos PL 2019-07-05

SPC

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml+5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2021-04-27

SPC

Resepti

Travoprost-Timolol STADA 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2020-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trazimera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trecondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trelegy Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremfya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Treo poretabletti PL 2021-10-01

SPC

Resepti

Treosulfan Tillomed 5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-10-19

SPC

Resepti

Treposa 1 mg-ml, 2,5 mg-ml, 5 mg-ml, 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-05-09

SPC

Resepti

Treprostinil Tillomed 1 mg-ml, 2.5 mg-ml, 5 mg-ml, 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2022-05-12.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trepulmix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tresiba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trevicta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trexan 2.5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-02-18

SPC

Resepti

Trexan 25 mg_ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2022-05-31

SPC

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2022-06-07

SPC

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova PL 2022-03-05

SPC

Resepti

TRIESENCE 40 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2017-06-23

SPC

Resepti

Trikozol 400 mg tabletti PL 2020-10-12

SPC

Resepti

Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-30

SPC

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-05-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trimbow - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti PL 2007-12-18

SPC

Resepti

Trimopan 10 mg-ml oraalisuspensio PL 2020-05-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >