Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 334
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg, 100 mg kapseli PL 2021-06-18

SPC

Resepti

Tramadol Krka 100 mg, 150 mg, 200 mg, depottabletti PL 2022-01-14

SPC

Resepti

Tramadol Paracetamol 37.5 mg-325 mg poretabletti PL 2023-01-25

SPC

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti PL 2021-12-02

SPC

Resepti

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletti PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Tramadol Vitabalans 50 mg tabletti PL 2021-07-13

SPC

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 37.5 mg-325 mg tabletti PL 2023-03-02

SPC

Resepti

Tramadol-Paracetamol KRKA 75 mg-650 mg tabletti PL 2023-03-02

SPC

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat 10 ml PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat annospumppupullossa PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Tramal 50 mg kapseli PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Tramal 50 mg-ml injektioneste PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Tramal 50 mg-ml liukenevat tabletit PL 2021-06-15

SPC

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti PL 2022-04-13

SPC

Resepti

Tramium 100 mg, 150 mg, 200 mg depotkapseli PL 2022-02-15

SPC

Resepti

Tranexamic acid Accord 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-22

SPC

Resepti

Tranexamic acid Alternova 100 mg-ml injektioneste PL 2015-01-23

SPC

Resepti

Tranexamic acid Baxter 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-04-19

SPC

Resepti

Tranexamic acid Stragen 100 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos 2021-12-13

SPC

Resepti

Transiderm Nitro 5 mg-24 tuntia, 10 mg-24 tuntia depotlaastari PL 2022-12-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Translarna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trasylol 10 000 KIU-ml injektio- infuusioneste, liuos PL 2022-11-08

SPC

Itsehoito

Travahex 0.5 mg-ml liuos iholle PL 2021-06-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >