Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 307
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tacforius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TachoSil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tacrolimus Accord 0,1 prosenttia voide PL 2020-07-15.docx

SPC

Resepti

Tadalafil Accord 10 mg tabletti PL 2020-04-17

SPC

Resepti

Tadalafil Accord 2.5 mg tabletti PL 2020-04-17

SPC

Resepti

Tadalafil Accord 20 mg tabletti PL 2020-04-17

SPC

Resepti

Tadalafil Accord 5 mg tabletti PL 2020-04-17

SPC

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti PL 2019-09-24

SPC

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti PL 2018-03-15

SPC

Resepti

Tadalafil Krka 2,5 mg tabletti PL 2017-11-06

SPC

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-12.doc

SPC

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti PL 2017-11-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tadalafil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tadalafil Orion 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-28

SPC

Resepti

Tadalafil Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-28

SPC

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-25

SPC

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-25

SPC

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-25

SPC

Resepti

Tadalafil Sandoz 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-03-24

SPC

Resepti

Tadalafil Stada 10 mg tabletti PL 2020-08-07

SPC

Resepti

Tadalafil Stada 20 mg tabletti PL 2020-08-07

SPC

Resepti

Tadalafil Stada 5 mg tabletti PL 2020-08-07

SPC

Resepti

Tadex 10 mg, 20 mg tabletti PL 2021-04-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tafinlar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2020-09-23

SPC

Resepti

Taflotan 15 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2020-09-23

SPC

Resepti

Tafluprost Santen 15 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2020-09-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tagrisso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Takhzyro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >