Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 323
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Targaxan 550 mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2021-03-17

SPC

Resepti

Targiniq 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti PL 2022-12-07

SPC

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2022-12-07

SPC

Resepti

Targiniq 5 mg-25 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2022-12-07

SPC

Resepti

Targocid 200 mg, 400 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2022-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Targretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasigna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasmar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tasminetta 0,02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

SPC

Resepti

Tasminetta 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-21

SPC

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavlesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavneos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taxotere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecartus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecentriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecfidera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2019-05-15

SPC

Resepti

Technescan PYP 20 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2021-06-28

SPC

Resepti

Technescan Sestamibi valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten, PL 2021-09-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecovirimat SIGA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TECVAYLI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Teglutik 5 mg-ml oraalisuspensio PL 2022-01-13

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2022-08-16

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2022-08-16

SPC

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol retard 200 mg, 400 mg depottabletti PL 2022-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tegsedi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tekcis 2-50 GBq radionuklidigeneraattori, PL 2020-09-04

SPC

Resepti

Tektrotyd 20 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2016-07-25.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >