Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 334
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Tapin 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide PL 2015-04-17

SPC

Resepti

Tapin 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide PL OTC 2015-04-17

SPC

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-07-15

SPC

Resepti

Taptiqom sine 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2021-08-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tarceva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Targaxan 550 mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2021-03-17

SPC

Resepti

Targiniq 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti PL 2022-12-07

SPC

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2023-04-28

SPC

Resepti

Targiniq 5 mg-25 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti PL 2023-04-28

SPC

Resepti

Targocid 200 mg, 400 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2022-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Targretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasigna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasmar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tasminetta 0,02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

SPC

Resepti

Tasminetta 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-24

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-21

SPC

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavlesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavneos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taxotere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecartus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecentriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Teceos 13 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2023-02-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecfidera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2019-05-15

SPC

Resepti

Technescan PYP 20 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten PL 2022-08-03 Uusi

SPC

Resepti

Technescan Sestamibi valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten, PL 2021-09-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecovirimat SIGA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TECVAYLI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Teglutik 5 mg-ml oraalisuspensio PL 2023-01-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >