Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 310
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thalidomide Celgene (ent. Thalidomide Pharmion) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Therimin Hunaja ja Sitruuna 500 mg jauhe oraaliliuosta varten PL 2021-10-22

SPC

Itsehoito

Therimin Metsämarja 500 mg jauhe oraaliliuosta varten PL 2021-10-22

SPC

Resepti

Thiamazole Uni-Pharma 5 mg tabletti PL 2020-08-20

SPC

Resepti

Thiamine Sterop 50 mg-ml, 125 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-02-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thiotepa Riemser - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thymanax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Thymoglobuline 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten pakkausseloste 2020-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thyrogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Thyroxin 25 mikrog, 0.1 mg tabletti PIL 2020-01-03

SPC

Resepti

Tibelia 2.5 mg tabletti PL 2021-03-01

SPC

Resepti

Tibocina 2,5 mg tabletti PL 2020-09-04

SPC

Resepti

Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti PL 2020-11-16

SPC

Resepti

Ticagrelor Krka 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Ticagrelor Krka 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-04

SPC

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-07

SPC

Resepti

TicoVac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2021-06-16

SPC

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2021-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tigecycline Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-02-01

SPC

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli PL 2020-07-07

SPC

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus PL 2020-03-16

SPC

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus PL 2022-02-01

SPC

Resepti

Tiogiva 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova PL 2022-01-14

SPC

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti PL 2019-05-31

SPC

Resepti

Tisamid 500mg tabl PL 2022-04-07.doc

SPC

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten PL 2022-01-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tivicay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tizagelan 2 mg, 4 mg tabletti PL 2022-04-26

SPC

Resepti

Tizanidin Orion 2 mg, 4 mg tabletti PL 2021-04-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >