Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos PL 2022-11-03

SPC

Resepti

Midazolam Accord 1 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Midazolam Accordpharma 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2021-06-28

SPC

Resepti

Midazolam Hameln 1 mg-ml ja 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-08-17

SPC

Resepti

Midazolam Medical Valley 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg liuos suuonteloon PL 2022-09-21

SPC

Resepti

Midiana 0,03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-01-30 Uusi

SPC

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti PL 2021-07-28

SPC

Resepti

Mifepristone Linepharma 200 mg tabletti PL 2019-10-11

SPC

Resepti

Migard 2.5 mg tabletti PL 2021-04-30

SPC

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli, kova PL 2023-04-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Dipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Miglustat Gen.Orph - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Milcopen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen PL 2014-12-02

SPC

Resepti

Milnocor 1 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mimpara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mini-Pill 0.35 mg tabletti PL 2020-12-10

SPC

Itsehoito

Minifom 200 mg kapseli, pehmeä PL 2021-08-19

SPC

Resepti

Minims Atropine Sulphate 10 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-02-18

SPC

Resepti

Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-02-18

SPC

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute, liuos pakkausseloste 2022-11-28

SPC

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu PL 2015-01-30

SPC

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty PL 2022-10-12

SPC

Resepti

Miochol-E 10 mg-ml jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään PL 2022-12-07

SPC

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mirapexin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mirena 20 mikrog-24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun PL 2023-03-21

SPC

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti PIL 2010-05-05

SPC

Resepti

Mirtamerck 15, 30, 45 mg tabletti PIL 2005-05-11

SPC

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-06 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >