Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Mesalazin Orion 1 g peräpuikko PL 2021-01-18

SPC

Resepti

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletti PL 2023-01-25

SPC

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti PL 2023-01-25

SPC

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg peräpuikko PL 2021-01-18

SPC

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti PL 2023-01-02

SPC

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti PL 2022-03-01

SPC

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg, 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos PL 2020-05-13

SPC

Itsehoito

Metalax-Röntgen enterotabletti ja peräpuikko PIL 2002-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-05-17

SPC

Resepti

Metforem 500 mg, 750 mg depottabletti PL 2022-08-16

SPC

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti PL 2022-06-08

SPC

Resepti

Metformin Accord 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2023-01-20

SPC

Resepti

Metformin Actavis 500 mg, 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-11-02

SPC

Resepti

Metformin Medical Valley 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti PL 2023-03-02

SPC

Resepti

Metformin ratiopharm 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-11-24

SPC

Resepti

Metformin Sandoz 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti PL 2023-02-14

SPC

Resepti

Metformin Stada 1000 mg tabletti PL 2017-04-10

SPC

Resepti

Metformin STADA 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti PL 2022-09-29

SPC

Resepti

Metformin Viatris 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti PL 2022-09-07

SPC

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti PL 2022-10-11

SPC

Resepti

Metformin Zentiva 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-03

SPC

Resepti

Methadone G.L. Pharma 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg tabletti PL 2022-12-06

SPC

Resepti

Methadone Martindale Pharma 2 mg-ml oraaliliuos PL 2019-10-04.doc

SPC

Resepti

Methotrexat Accord 10 mg tabletti PL 2023-02-27 Uusi

SPC

Resepti

Methotrexat Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2022-06-21

SPC

Resepti

Methotrexat Accord 2,5 mg tabletti PL 2023-02-27 Uusi

SPC

Resepti

Methotrexat Accord 25 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-06-21

SPC

Resepti

Methotrexat Ebewe 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-10-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >