Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 310
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2022-03-09

SPC

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-03-09

SPC

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-08-12 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti PL 2022-08-12 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti PL 2022-08-12 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 10mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5mg purutabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Krka 4mg purutabletti PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti PL 2021-02-12

SPC

Resepti

Montelukast Navamedic 4 mg purutabletti PL 2016-06-01

SPC

Resepti

Montelukast Organon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Montelukast Organon 4 mg purutabletti PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Montelukast Organon 4 mg rakeet PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Montelukast Organon 5 mg purutabletti PL 2021-09-22

SPC

Resepti

Montelukast Orion 10 mg tabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Orion 4 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Orion 5 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Ratiopharm 10mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-27

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti PL 2021-09-02

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti PL 2021-09-02

SPC

Resepti

Montelukast Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-07-16

SPC

Resepti

Montelukast Sandoz 4 mg rakeet PL 2020-05-26.docx

SPC

Resepti

Montelukast Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2010-09-08

SPC

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletti PL 2010-09-08

SPC

Resepti

Montelukast SymPhar 10 mg PL 2010-10-06.doc

SPC

Resepti

Montelukast SymPhar 4 mg, 5 mg purutabletti PL 2010-10-06.doc

SPC

Resepti

Monurelle 3 g rakeet oraaliliuosta varten PL 2022-11-03

SPC

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste PL 2020-08-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >