Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 318
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Mometason Orion 50 mikrog/annos, nenäsumute, suspensio PL OTC 2021-05-11

SPC

Resepti

Mometason Orion 50 mikrog/annos, nenäsumute, suspensio PL Rx 2021-05-11

SPC

Itsehoito

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL OTC 2020-11-10

SPC

Resepti

Mometasone SanoSwiss 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL Rx 2020-11-10

SPC

Resepti

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PIL OTC 2022-07-21.docx

SPC

Resepti

Mommox 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PIL Rx 2022-07-21.docx

SPC

Resepti

Monofer 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-07-13

SPC

Resepti

Monopex 1 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2021-10-27

SPC

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2022-03-09

SPC

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus PL 2022-03-09

SPC

Resepti

Montelukast Accord 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Accord 4 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 10mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5mg purutabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Krka 4mg purutabletti PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti PL 2020-05-18

SPC

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti PL 2021-02-12

SPC

Resepti

Montelukast Navamedic 4 mg purutabletti PL 2016-06-01

SPC

Resepti

Montelukast Organon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Organon 4 mg purutabletti PL 2023-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Organon 4 mg rakeet PL 2023-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Organon 5 mg purutabletti PL 2023-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Montelukast Orion 10 mg tabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Orion 4 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Orion 5 mg purutabletti PL 2022-08-12

SPC

Resepti

Montelukast Ratiopharm 10mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-27

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti PL 2021-09-02

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti PL 2021-09-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >