Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 301 - 321 kokonaismäärästä 321
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myclausen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova PL 2023-08-15

SPC

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-04-09

SPC

Resepti

Mycophenolate mofetil Hexal 250 mg kapseli, kova PL 2023-05-03

SPC

Resepti

Mycophenolate mofetil Hexal 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-04-26

SPC

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti PL 2015-04-14

SPC

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2013-12-09.doc

SPC

Resepti

Mycophenolate Mofetil Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mycophenolate mofetil Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mydrane 0,2 mg-ml + 3,1 mg-ml + 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-09-14

SPC

Resepti

Mydriasert 0,28 mg-5,4 mg silmälamelli PL 2021-09-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myfenax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Myfortic 180 mg, 360 mg enterotabletti PL 2023-11-13

SPC

Resepti

Mykronor 5 mikrog-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2021-11-29

SPC

Resepti

Myldrox 500 mg kapseli, kova PL 2024-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mylotarg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myocet liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myozyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Myrelez 60 mg, 90 mg, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2022-09-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysildecard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mysimba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11