Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 389
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti PIL 2019-10-04

SPC

Resepti

Caredin 2,5mg tabletti, suussa hajoava PL 2022-10-05

SPC

Resepti

Caredin 5mg tabletti, suussa hajoava PL 2023-08-10

SPC

Resepti

Carmustine Accord 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-05-04

SPC

Resepti

Carmustine Accordpharma 50 mg, 300 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-05-10

SPC

Resepti

Carmustine Macure 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-11-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Carmustine Waymade 100 mg kuiva-aine ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-10-10

SPC

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli, kova PL 2022-10-10

SPC

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti PL 2021-08-11

SPC

Resepti

Carvedilol Orion 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-02-09

SPC

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti PL 2023-08-24

SPC

Resepti

Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-08-31

SPC

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten PL 2018-08-30

SPC

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2020-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Casgevy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-01

SPC

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-12-01

SPC

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2018-07-01

SPC

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2020-11-17

SPC

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-06-11

SPC

Resepti

Caspofungin STADA 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-05-15

SPC

Resepti

Caspofungin STADA 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-05-15

SPC

Resepti

Caspofungin Tillomed 50 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-09-23

SPC

Resepti

Caspofungin Tillomed 70 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2022-09-23

SPC

Resepti

Caspofungin Viatris 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-08-14

SPC

Resepti

Caspofungin Viatris 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2023-08-14

SPC

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti PL 2023-04-17

SPC

Resepti

Catapresan 150 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2022-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Catiolanze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >