Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 361 - 381 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Curosurf 80 mg-ml instillaatiosuspensio hengitysteihin PL 2018-04-10

SPC

Resepti

Cutaquig 165 mg-ml injektioneste, liuos PL 2023-05-18 Uusi

SPC

Resepti

Cuvitru 200 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyanokit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cyclogest 400 mg emätinpuikko PL 2022-12-06 Uusi

SPC

Resepti

Cyclophosphamide Accord 500 mg ja 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-11-18

SPC

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cymbalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cymevene 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2021-07-15

SPC

Resepti

Cypretyl 2mg 35 mikrog tabletti päällystetty PL 2022-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyramza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystadrops - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cystagon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2013-06-10

SPC

Resepti

Cytarabine Accord 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-07-11

SPC

Resepti

Cytarabine Accord Healthcare 20 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2022-06-22

SPC

Resepti

Cytarabine Stada 100 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2022-06-22

SPC

Resepti

Cytarabine Stada 20 mg-ml injektioneste PL 2022-06-22

SPC

Resepti

Cytotec 0,2 mg tabletti PL 2021-04-15

SPC

Resepti

Cytotec 0.2 mg tabletti PL 2019-10-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13