Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 301 - 330 kokonaismäärästä 389
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comirnaty - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Competact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Comtess - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Conbriza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti PL 2022-09-01

SPC

Resepti

Confidex 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2017-07-13

SPC

Resepti

Confidex 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2017-07-13

SPC

Resepti

Confidex 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2017-07-13

SPC

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen PL 2024-04-18

SPC

Itsehoito

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu OTC PL 2021-12-19

SPC

Resepti

Conoxia lääkkeellinen kaasu, puristettu RX PL 2021-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Constella - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Controloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copalia HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Copaxone 20mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2024-03-01

Resepti

Copaxone 40 mg-ml injektiokuiva-aine ja liuotin PIL 2021-08-04

SPC

Resepti

Copaxone 40mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2024-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Copiktra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Copneg 0,5 mg-ml + 2,5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2022-09-02

SPC

Resepti

Coprenessa 4 mg-1.25 mg tabletti PL 2021-11-29

SPC

Resepti

Coprenessa 8 mg-2.5 mg tabletti PL 2021-11-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corbilta (ent. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cordarone 100 mg, 200 mg, tabletti PL 2021-11-01

SPC

Resepti

Corhum liuos sydämenpysäytystä varten PL 2023-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corlentor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Corsodyl 1 % geeli suuonteloon PL 2023-04-14

SPC

Itsehoito

Corsodyl 2 mg- ml liuos suuonteloon PL 2023-04-14.doc

SPC

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml sumute suuonteloon PL 2023-04-14.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >