Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Clindamycin SanoSwiss 150 mg, 300 mg kapseli, kova PL 2022-02-22

SPC

Resepti

Clindoxyl geeli PL 2022-08-03

SPC

Resepti

Clinimix N9G15E ja N17G35E infuusioneste, liuos PL 2021-09-14

SPC

Resepti

Clinimix N9G20E infuusioneste, liuos PL 2021-09-14

SPC

Resepti

Clinoleic 200 mg-ml infuusioneste, emulsio PL 2020-03-31

SPC

Resepti

Cliovelle 1 mg 0.5 mg tabletti PL 2022-07-06

SPC

Resepti

Clobex 500 mikrog-g shampoo PL 2021-03-25

SPC

Resepti

Clofarabine Avansor 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2021-05-03

Resepti

Clofarabine Koanaa 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-11-18

SPC

Resepti

Clonazepam Vital Pharma Nordic 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-01-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Apotex (ent. Clopidogrel Mylan Pharma) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel BGR (ent. Zylagren) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka d.d. (ent. Zopya) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clopidogrel Orion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-03-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-01-09

SPC

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel TAD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Zentiva (ent. Clopidogrel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Clotam 200 mg tabletti PL 2023-01-13

SPC

Resepti

Clotaxip 150 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2023-01-26

SPC

Resepti

Cloxacillin Navamedic 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2023-02-06

SPC

Resepti

Cloxacillin Stragen 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-04-02

SPC

Resepti

Clozapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg tabletti PL 2021-08-02

SPC

Resepti

Cluvot 250 IU, 1250 IU injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2018-12-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >