Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 389
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti/itsehoito

Canespor 10 mg-g emulsiovoide PL RX 2022-03-16

SPC

Itsehoito

Canesten 10 mg-g emulsiovoide PL 2022-03-07

SPC

Resepti

Canesten 20 mg-ml emätinemulsiovoide PL 2022-03-16

SPC

Itsehoito

Canesten 200mg emätinpuikko, tabletti PL 2022-04-11

SPC

Resepti

Canesten 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä PL 2022-03-16

SPC

Itsehoito

Canesten 500 mg emätinpuikko, tabletti PL 2022-05-13

SPC

Itsehoito

Canesten Kombi 500 mg emätinpuikko, tabletti ja 10 mg-ml emulsiovoide PL 2022-04-11

SPC

Itsehoito

Canesten Soft Kombi 500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä ja 10 mg-g emulsiovoide PL 2022-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Capecitabine Koanaa 150 mg ja 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Capecitabine Orion 150 mg, 500mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caprelsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Caprilon 500 mg tabletti PL 2020-09-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carbaglu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko PL 2023-05-18

SPC

Resepti

Carbetocin Aguettant 100 mikrog-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pakkausseloste 2023-06-08

SPC

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit PL 2017-06-29

SPC

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fairmed 12,5 mg-50 mg, 10 mg-100 mg, 25 mg-100 mg, 25 mg-250 mg tabletit PL 2022-02-15

SPC

Resepti

Carbidopa-Levodopa Orion 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti PL 2023-09-04

SPC

Itsehoito

Carbo Medicinalis 200 mg kapseli, kova PL 2023-07-17

SPC

Itsehoito

Carbo Medicinalis 250 mg tabletti PL 2022-03-16

SPC

Itsehoito

Carbomix rakeet oraalisuspensiota varten PL 2022-03-16

SPC

Resepti

Carboplatin Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-02-14

SPC

Resepti

Carboplatin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-01-06

SPC

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti PL 2021-06-23

SPC

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti PL 2021-12-08

SPC

Resepti

Cardiol 12.5 mg, 25 mg tabletti PL 2023-05-05

SPC

Resepti

Cardiostad 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti PL 2022-12-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >