Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 390
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Calcium folinate Kalceks 10 mg_ml injektio-infuusioneste PL 2023-12-18

SPC

Resepti

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2016-02-23.doc

SPC

Resepti

Calciumfolinate Sandoz 10 mg-ml, injektio-infuusioneste, PL 2021-01-11

SPC

Resepti

Calciumgluconat B Braun 100 mg/ml injektioneste PL 2015-10-26

SPC

Itsehoito

Calmuril emulsiovoide PL 2023-01-30

SPC

Resepti

Caloket 30 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2023-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Calquence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Calrecia 100 mmol-l infuusioneste, liuos PL 2023-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CAMCEVI - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Camzyos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cancidas (ent. Caspofungin MSD) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Candecam 8 mg-5 mg, 16 mg-5 mg, 16 mg-10 mg tabletti PL 2022-07-01

SPC

Resepti

Candecam 8 mg-5 mg, 16 mg-5 mg, 16 mg-10 mg tabletti PL 2022-07-01

SPC

Resepti

Candemox 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, tabletti PL 2022-08-03

SPC

Resepti

Candemox Comp 16 mg-12.5 mg tabletti PL 2021-12-13

SPC

Resepti

Canderion Comp 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2021-12-15

SPC

Resepti

Candesarstad 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti PL 2022-10-31

SPC

Resepti

Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletit PL 2023-05-03

SPC

Resepti

Candesartan Krka 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti PL 2023-03-30

SPC

Resepti

Candesartan Orion 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti PL 2020-10-12

SPC

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2024-03-07 Uusi

SPC

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2024-03-07 Uusi

SPC

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Krka 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2021-12-10

SPC

Resepti

Candesartan-Hydrochlorothiazide Orion 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2021-12-13

SPC

Resepti

Candestad Comp 16 mg-12.5 mg tabletti PL 2022-10-17

SPC

Resepti

Candexetil 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Candexetil Comp 32 mg-12,5 mg, 32 mg-25 mg tabletti PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Candexetil Comp 8 mg-12,5 mg, 16 mg-12,5 mg tabletti PL 2023-12-20

SPC

Itsehoito

Canesderm 10 mg-g emulsiovoide PL 2022-07-12

SPC

Resepti/itsehoito

Canespor 10 mg-g emulsiovoide PIL OTC 2022-03-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >