Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 389
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio PL 2021-11-03

SPC

Resepti

Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg kapseli PL 2023-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-12-20

SPC

Resepti

Cisatracurium Accordpharma 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-08-14

SPC

Resepti

Cisatracurium Accordpharma 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2023-08-14

SPC

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2021-08-31

SPC

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg, 25 mg tabletti PL 2020-06-18

SPC

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg/ml ja 500 mg/ml injektioneste, liuos, PL 2022-10-31.doc

SPC

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste PL 2020-02-20

SPC

Resepti

Cisplatin Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2024-02-02

SPC

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2023-09-20

SPC

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-11-11

SPC

Resepti

Citalopram Vitabalans 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-20

SPC

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg PL 2024-05-21 Uusi

SPC

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste PL 2019-02-08

SPC

Itsehoito

CitraFleet jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2023-06-08

SPC

Itsehoito

CitraFleet oraaliliuos PL 2023-04-12

SPC

Resepti

Clamycinstad 250, 500 mg tabletti PIL 2003-05-12

SPC

Resepti

Clariscan 0.5 mmol/ml injektioneste, liuos, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2024-02-08

SPC

Resepti

Clarithromycin Hexal 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-23

SPC

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-06-02

SPC

Resepti

Clastec 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-09-19

SPC

Resepti

Clastec 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-09-10

SPC

Resepti

Cleari 0.12 mg-ml silmätipat, liuos PL 2020-10-19

SPC

Itsehoito

Cleari 0.12 mg-ml silmätipat, liuos PL OTC 2020-10-19

SPC

Resepti

Clefirem 14 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2024-02-19

SPC

Resepti

Clindamycin Abcur 150 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos PL 2022-12-14

SPC

Resepti

Clindamycin Fresenius Kabi 150 mg-ml injektioneste, liuos - infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-07-22

SPC

Resepti

Clindamycin MIP 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-07-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >