Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 336
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Precosa 250 mg kapseli SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Pred Forte 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Prednison 5 mg, 40 mg tabletti SPC 2017-09-15

PL

Resepti

Pregabalin 1A Farma 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-08-05 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Krka 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2018-11-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Mylan Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-02-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Pfizer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli SPC 2019-06-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Sandoz GmbH - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregabalin Stada 25, 75, 150, 225, 300 mg kapseli SPC 2018-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pregabalin Zentiva k.s. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pregnyl 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-08-09 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prepandrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti SPC 2018-02-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 13 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevymis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prezista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prialt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Priligy 30, 60 mg tabletti SPC 2014-03-17

PL

Itsehoito

Primaspan 50, 100, 250 mg enterotabletti SPC 2019-01-31

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2018-12-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >