Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 340
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Pamol F 125 mg dispergoituva tabletti SPC 2017-06-07

PL

Itsehoito

Pamol F 250 mg dispergoituva tabletti SPC 2017-06-07

PL

Resepti/itsehoito

Pamol F 500 mg suussa hajoava tabletti SPC 2018-05-16

PL

Itsehoito

Pamolhot-C 750 mg-300 mg porejauhe SPC 2018-03-09

PL

Resepti

Pamorelin 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-06-28

PL

Resepti

Pamorelin 22.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-06-28

PL

Resepti

Pamorelin 3.75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-08-20

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2017-08-29

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2017-08-29

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2017-09-26

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-26

PL

Resepti

Panadol 500 mg, 1 g peräpuikko SPC 2017-11-14

PL

Itsehoito

Panadol 60, 125, 250 mg peräpuikko SPC 2017-02-08

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Itsehoito

Panadol Comp 500 mg-65 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Itsehoito

Panadol Comp poretabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

PL

Itsehoito

Panadol Hot 500 mg-annos jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-23

PL

Itsehoito

Panadol Pore 500 mg poretabletti SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (ent. Pandemic influenza vaccine Medimmune) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Panretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Panteston 40 mg kapseli SPC 2016-11-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pantoloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pantopratsoli SUN 40 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-05-31

PL

Resepti

Pantoprazol Accord 40 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-09-19

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletti SPC 2017-03-01

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti SPC 2017-03-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >