Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 333
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1 g tabletti SPC 2019-06-03

PL

Itsehoito

Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2019-06-03

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Rap 500 mg tabletti SPC 2019-06-03

PL

Resepti

Paramax-Cod 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-05-20

PL

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletit SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Paricalcitol Alternova 1, 2 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Pariet 10, 20 mg enterotabletti SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Parlodel 2,5 mg tabletti SPC 2019-04-08

PL

Resepti

Parlodel 5 mg, 10 mg kapseli, kova SPC 2016-11-04

PL

Itsehoito

Parosept 1.2 mg-ml, suuvesi SPC 2020-02-10

PL

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pausanol 0.1 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2017-09-11

PL

Itsehoito

Pausanol 0.5 mg emätinpuikko SPC 2017-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti SPC 2016-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PegIntron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pegorion 6 g ja 12 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2015-08-13

PL

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2019-09-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 100 mg, 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >