Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neoproct peräpuikko SPC 2020-05-11 Uusi

PL

Resepti

Neoproct rektaalivoide, creme SPC 2020-05-11 Uusi

PL

Resepti

Neoproct yhdistelmäpakkaus, peräpuikko ja rektaalivoide, creme SPC 2020-05-11 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neotigason 10 mg, 25 mg kapseli SPC 2019-09-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neparvis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neperion 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nepexto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nephromag 0.2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-12-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nerlynx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neulactil 10 mg tabletti SPC 2012-03-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neulasta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neupogen 0.3 mg-ml injektioneste SPC 2019-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neupro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neuraceq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neuramin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-08

PL

Itsehoito

Neurobion Forte tabletti SPC 2020-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeuroBloc - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Neuromax Forte tabletti SPC 2014-06-12

PL

Resepti

Neurontin 300, 400 mg kapseli SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Neurontin 600, 800 mg tabletti SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Neurotol slow 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-05-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevanac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nevirapine Accord 400 mg depottabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Nevirapine Mylan 400 mg depottabletti SPC 2018-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevirapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nexavar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-12-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >