Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 211
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naglazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Naldix 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-13

PL

Resepti

Naloxon B. Braun 0.4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-26

PL

Resepti

Naloxone Accord 0,4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-02-01.docx

PL

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-06-14 Uusi

PL

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-18

PL

Resepti

Naltrexone Poa Pharma 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Namuscla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nanogam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-11-17

PL

Resepti

Nanogam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2023-03-23

PL

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-26

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2022-09-14

PL

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-22

PL

Resepti

Naratriptan Orifarm 2.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti/itsehoito

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2023-07-15

PL

Itsehoito

Nasment 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-05-13

PL

Itsehoito

Naso-Ratiopharm 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-02-08

PL

Resepti/itsehoito

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2022-09-29

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2024-03-05

PL

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2024-03-05

PL

Resepti

Nasonex 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2021-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Natpar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Natr. Chlorid. 9 mg-ml nenätipat, liuos SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natrilix Retard 1.5 mg depottabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Natriumbicarbonate Braun 75 mg-ml infuusioneste SPC 2020-01-09

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >