Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 214
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Nimbex 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Nimbex Forte 5 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimenrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste SPC 2017-10-12

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti SPC 2018-08-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimvastid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ninlaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Niontix 100% lääkkeellinen kaasu, nesteytetty SPC 2020-05-24

PL

Itsehoito

Niquitin Freshmint 2 mg lääkepurukumi SPC 2020-02-20

PL

Itsehoito

Niquitin Freshmint 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-02-20

PL

Itsehoito

NiQuitin Tropical 2 mg lääkepurukumi SPC 2020-03-26

PL

Itsehoito

NiQuitin Tropical 4 mg lääkepurukumi SPC 2020-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nitisinone MDK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Nitro 5 mg-24 h, 10 mg-24 h depotlaastari SPC 2013-02-20

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Nitroglycerin Orion 0,5 mg resoribletti SPC 2018-09-19

PL

Resepti

Nitrosid 1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2017-01-20

PL

Resepti

Nitrosid 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2017-01-20

PL

Resepti

Nitrosid retard 20 mg depotkapseli SPC 2019-11-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nityr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nivestim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Nix 1 prosenttinen shampoo SPC 2019-08-15

PL

Itsehoito

Nix 5 prosenttinen emulsiovoide SPC 2018-07-25

PL

Resepti/itsehoito

Nizoral 2 prosenttinen emulsiovoide SPC 2014-06-30

PL

Itsehoito

Nizoral 20 mg-ml shampoo SPC 2019-02-25

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Nocedan 5 mg tabletti SPC 2019-02-22

PL

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Noradrenalin Abcur 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >