Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 210
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna SPC 2022-08-04

PL

Resepti

Natriumklorid Abboxia 500 mg tabletti SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Natriumklorid Baxter 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-05-19

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 234 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-10-23

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 3 mg-ml cum glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-02-29

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 4,5 mg/ml infuusioneste, liuos SPC 2024-03-11

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml cum Glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Natriumklorid Braun cum Glucos 4,5 mg-ml + 25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-02-29

PL

Resepti

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4.5 mg-ml plus 25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-05

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg-ml plus 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-12-14

PL

Resepti

Natriumoksibaatti Kalceks 500 mg-ml oraaliliuos SPC 2024-02-20

PL

Resepti

Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-10-19

PL

Resepti

Navelbine 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä SPC 2024-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naveruclif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nebido 1000 mg-4 ml injektioneste, liuos SPC 2022-11-02

PL

Resepti

Nebivolol Accord 5 mg tabletti SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2024-06-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nemdatine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Nenoxin 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio SPC 2022-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neoclarityn - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neoproct peräpuikko SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Neoproct rektaalivoide, creme SPC 2024-04-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >