Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 217
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Natriumklorid Baxter 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2017-05-30

PL

Resepti

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg-ml infuusioneste SPC 2018-05-08 Uusi

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 234 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2014-07-04

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 3 mg-ml cum glucos 50 mg-ml infuusioneste SPC 2017-12-01

PL

Resepti/itsehoito

Natriumklorid Braun 3 mg-ml infuusioneste SPC 2002-05-03

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 4.5 mg-ml cum glucos 25 mg-ml infuusioneste SPC 2017-12-01

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 4.5 mg-ml infuusioneste SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml cum glucos 50 mg-ml infuusioneste SPC 2014-07-04

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 9 mg-ml injektioneste SPC 2017-03-07

PL

Itsehoito

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml infuusioneste SPC 2017-07-17

PL

Itsehoito

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml injektioneste SPC 2017-03-03

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4.5 mg-ml plus 25 mg-ml infuusioneste SPC 2016-05-23

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg-ml plus 50 mg-ml infuusioneste SPC 2016-05-23

PL

Resepti

Navelbine 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-11-22 Uusi

PL

Resepti

Navelbine 20, 30, 80 mg kapseli SPC 2018-11-22 Uusi

PL

Resepti

Navirel 10mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2017-04-06

PL

Resepti

Naxopren Mylan 500 mg tabletti SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Nebido 1000 mg - 4 ml injektioneste SPC 2018-06-14

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti/itsehoito

Nefoxef 120 mg tabletti SPC 2013-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nemdatine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neoclarityn - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Neofordex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neoproct kombi SPC 2018-10-22_clean.doc

PL

Resepti

Neoproct peräpuikko SPC 2018-10-22

PL

Resepti

Neoproct rektaalivoide SPC 2018-10-23 Uusi

PL

Resepti

Neoproct yhdistelmäpakkaus SPC 2018-10-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Neotigason 10 mg, 25 mg kapseli SPC 2017-05-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >